Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.
Плутарх


Конкурс "Моето лято през погледа на математиката"


Могат да участват деца от 4 – 11 клас. Детето само избира какво да направи – съчинение, лятна задача или творба от приложно изкуство.
Краен срок за изпращане на творбите – 4 септември 2016г. на мейл: info@kvadrat-n.com
Класацията ще обявим в сайта и фейсбук страницата на СНЦ "Училище за развитие Квадрат N“ на 7 септември 2016г.
Първите 10 от вас ще имат право да участват в Ученическа работилница “Аз успявам“. Специалната награда е занимание по приложна математика с най-добрия специалист в града Н.Христозова
Работилница "Аз мога" е предназначена да развива качествата и уменията на децата, творческото им мислене и увереност.
Обява за обучение по руски и английски език


О Б Я В А

Изучаването на чужди езици открива на човека нови възможности!
Вие искате да учите руски или английски език?
Вие можете да започнете обучението си в нашите курсове от всяко ниво!
Курсовете на обучение са предназначени за деца в предучилищна възраст, за ученици и възрастни, които искат да учат от нула или да повишат нивото на своето владеене!
Предимствата на съвместните ни занятия:
∞ Занятиятя се провеждат от преподаватели с богат опит и преподавателски стаж.
∞ Индивидуален подход.
∞ Насоченост към развиване на комуникативни навици, преодоляване на езиковата бариера. Развиване на всички видове езикова компетентност.
∞ Помощ на учениците при изпълнение на домашни работи, задачи от програмата или допълнителни задачи, както и в изучаването на езика:
анализ на граматиката, трениране на устната реч, попълване на речниковия запас.
∞ Бизнес език, делово общуване.
∞ Графици на занятията, съобразени и с Вашите предпочитания. Групи и в почивните дни.
∞ Преподавателите разполагат с голям набор от книги на съответния език.
Достъпна цена!

Ако Ви е заинтересувало нашето предложение, можете да се обадите на тел.:
+359 884650019
Новини За нас Екип Архив Отзиви и препоръки КонтактCopyright © 2015 Kvadrat N. All rights reserved