Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.
Плутарх


Участие в Национална конференция и проект Scientix


В средата на м. февруари, СНЦ "Училище за развитие Квадрат N" ще участва в Националната конференция на тема: "Динамична математика в образованието". Конференцията е организирана от Института по математика и информатика на Българската академия на науките. В нея г-жа Христозова, Управител на сдружението, ще представи доклад на тема: "Математика и занаяти".
С темата "Математика и занаяти" г-жа Христозова ще участва в Международния семинар по проекта Scientix.
Новини За нас Екип Архив Отзиви и препоръки КонтактCopyright © 2015 Kvadrat N. All rights reserved