Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.
Плутарх


Новини


Компютърна грамотност за възрастни

Форма на обучение: групово   

СНЦ " Училище за развитие Квадрат ЕН" организира курс по компютърна грамотност за възрастни.

За повече информация ...
Новини За нас Екип Архив Отзиви и препоръки КонтактCopyright © 2015 Kvadrat N. All rights reserved